О нама

Синдикат Србија Карго основан је код послодавца „Србија Карго“ А.Д. 24. јануара 2017. године, а на оснивачкој скупштини за председницу Синдиката изабрана је Милена Вашалић.

Програм Синдиката

  • Стицање репрезентативности
  • Очување радних места
  • Побољшање услова рада и зарада 

Први и најважнији циљ Синдиката Србија Карго је да у што скорије време постане РЕПРЕЗЕНТАТИВАН. Тада, као бројчано јак и репрезентативан, имаће шансу да преговара са пословодством са циљем да се сачувају радна места, повећа зарада и побољшају услови рада.

Основно начело синдиката је ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ

Заједнички циљ главни је покретач, а не материјална корист и појединачно напредовање. Сви заједно, за све. 

Ако се промени зарада, услови рада за једно радно место, то је за целу Србију.

Постанимо велики СИНДИКАТ, који чине запослени у „Србија Карго“ А.Д. 

Подржите руководство које покреће нада и жеља да могу да се мењају ствари у корист запослених. Пред нама је израда новог КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА. Дајте нам прилику да вас заступамо. И ВАС И НАС. МОЖЕМО И ХОЋЕМО. То је наша шанса да се промени стање и да нам буде боље. 

БРОЈНОСТ ССК ЈЕ ШАНСА У ПРЕГОВОРИМА СА РУКОВОДСТВОМ