• Home
  • Вести
  • CCK - Захтев за увећање зараде за 2020 годину

CCK - Захтев за увећање зараде за 2020 годину

Председници Одбора за преговоре са представницима пословодства Србија Карго а.д и представницима репрезентативних синдиката Србија карго а.д за закључивање Колективног уговора за Србија карго а.д

Предмет: Захтев за увећање зараде за 2020 годину


Поштовани,

Репрезентативни синдикат „Синдикат Србија Карго“ захтева да се уз потписивање Колективног уговора за „Србија Карго а.д.“ остави отворено питање за увећање зараде за 2020 годину.

Сматрамо да је оправдан захтев за увећање зараде јер железничка друштва нису добила увећање за 2020 годину и трећина запослених је на минималцу.

Сматрамо да  би ово требало решити пре потписивања новог Колективног уговора.

Срдачан поздрав

 

Председник

Синдиката Србија Карго
Зоран Дашић