• Home
  • Вести
  • Састанци Министарства са представницима синдиката за сва 4 железничка предузећа након потписивања KУ

Састанци Министарства са представницима синдиката за сва 4 железничка предузећа након потписивања KУ

Поштовани,

 

    У циљу решавања како системских, тако и свакодневних проблема у вези са правима и обавезама радника као и проблемима у функционисању целокупног система железнице на које радници преко својих представника желе да укажу, као и због анализе предлога и мера за повећање ефикасности управљања предузећима, побољшање ликвидности предузећа, и других системских мера које омогућавају да железнички сектор врати своју примарну улогу у саобраћају и транспорту а који желе да истакну представници запослених и послодовдства железничких предузећа,   убудуће ће бити организовани састанци са мр Анитом Димоски в.д. помоћника министра и другим представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја И инфраструктуре (у случају потребе И могућности - и других надлежних министарстава).

 

    Састанци ће се одржавати сваког другог петка у месецу, у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, почев од 12. фебруара 2021. у периоду од 13х до 15х, (по потреби и чешће).

Потребно је да се сви заинтересовани представници синдиката (пожељно је, али не и обавезно да се за планирани састанак припреме теме о којима ће се дискутовати са предлогом мера или објашњењем теме о којој ће бити речи, како би продуктивност састанка била боља) обрате ресорном министарству најкасније до уторка у текућој недељи за ту недељу,  путем е-маила на следеће адресе: данијела.јовановиц@мгси.гов.рс и марија.исаиловиц@мгси.гов.рс, или телефоном  011 362 22 71 и затраже одржавање састанка.

У зависности од броја захтева који буду упућени за конкретан датум, добиће одговор о тачном термину одржавања и дужини трајања састанка.

    Истовремено, обавештавамо вас да ће се, почев од априла месеца састанци одржавати, у складу са договором учесника, и по чворовима, секцијама, граничним станицама  или другим локацијама на територији целе железничке мреже;

Заказивање ових састанака се врши на исти начин као и за састанке који ће се одржавати у просторијама МГСИ.

Напомињемо да сви представници синдиката могу да затраже одржавање састанака, без обзира на чињеницу да ли су или не потписали Kолективни уговор.

 

Молим Вас да маил проследите и представницима синдиката.

 

Хвала.

 

С поштовањем


Марија Исаиловић
 

Република Србија

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Сектор за железнице и интермодални транспорт

Немањина 22-26, 11000 Београд

тел: (+381 11) 3616-579, (363)1296