Састанци Министарства са представницима синдиката за сва 4 железничка предузећа након потписивања KУ

Поштовани,

 

    У циљу решавања како системских, тако и свакодневних проблема у вези са правима и обавезама радника као и проблемима у функционисању целокупног система железнице на које радници преко својих представника желе да укажу, као и због анализе предлога и мера за повећање ефикасности управљања предузећима, побољшање ликвидности предузећа, и других системских мера које омогућавају да железнички сектор врати своју примарну улогу у саобраћају и транспорту а који желе да истакну представници запослених и послодовдства железничких предузећа,   убудуће ће бити организовани састанци са мр Анитом Димоски в.д. помоћника министра и другим представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја И инфраструктуре (у случају потребе И могућности - и других надлежних министарстава).

 

    Састанци ће се одржавати сваког другог петка у месецу, у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, почев од 12. фебруара 2021. у периоду од 13х до 15х, (по потреби и чешће).

Потребно је да се сви заинтересовани представници синдиката (пожељно је, али не и обавезно да се за планирани састанак припреме теме о којима ће се дискутовати са предлогом мера или објашњењем теме о којој ће бити речи, како би продуктивност састанка била боља) обрате ресорном министарству најкасније до уторка у текућој недељи за ту недељу,  путем е-маила на следеће адресе: данијела.јовановиц@мгси.гов.рс и марија.исаиловиц@мгси.гов.рс, или телефоном  011 362 22 71 и затраже одржавање састанка.

У зависности од броја захтева који буду упућени за конкретан датум, добиће одговор о тачном термину одржавања и дужини трајања састанка.

    Истовремено, обавештавамо вас да ће се, почев од априла месеца састанци одржавати, у складу са договором учесника, и по чворовима, секцијама, граничним станицама  или другим локацијама на територији целе железничке мреже;

Заказивање ових састанака се врши на исти начин као и за састанке који ће се одржавати у просторијама МГСИ.

Напомињемо да сви представници синдиката могу да затраже одржавање састанака, без обзира на чињеницу да ли су или не потписали Kолективни уговор.

 

Молим Вас да маил проследите и представницима синдиката.

 

Хвала.

 

С поштовањем


Марија Исаиловић
 

Република Србија

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Сектор за железнице и интермодални транспорт

Немањина 22-26, 11000 Београд

тел: (+381 11) 3616-579, (363)1296

 

 

 

CCK - Захтев за увећање зараде за 2020 годину

Председници Одбора за преговоре са представницима пословодства Србија Карго а.д и представницима репрезентативних синдиката Србија карго а.д за закључивање Колективног уговора за Србија карго а.д

Предмет: Захтев за увећање зараде за 2020 годину


Поштовани,

Репрезентативни синдикат „Синдикат Србија Карго“ захтева да се уз потписивање Колективног уговора за „Србија Карго а.д.“ остави отворено питање за увећање зараде за 2020 годину.

Сматрамо да је оправдан захтев за увећање зараде јер железничка друштва нису добила увећање за 2020 годину и трећина запослених је на минималцу.

Сматрамо да  би ово требало решити пре потписивања новог Колективног уговора.

Срдачан поздрав

 

Председник

Синдиката Србија Карго
Зоран Дашић

Предлог Колективног Уговора за 2021. а.д. "Србија Карго"

Поштоване колеге и колегинице, представљамо вам предлог Колективног уговора за 2021. за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго", Београд. и прилог 1.

Како бисте отворили документ кликните испод:

Предлог Колективног Уговора